An Eye for Detail: Culinarian II

035716.pngAn Eye for Detail: Culinarian II
Achievement
Craft 500 high-quality items as a culinarian.
5 Achievement Points