Category:Legs/iLevel 340-349

 Legs: iLevel 330-339 Legs: iLevel 350-359 
Item iLevel Requirements Stats
 Abyss Flanchard +1 Icon.png  Abyss Flanchard +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 DRK
Req. Level 70
Defense 1063
Magic Defense 1063
Strength +280 
Vitality +296 
Skill Speed +253 
Tenacity +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Myochin Hakama +1 Icon.png  Myochin Hakama +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 SAM
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Direct Hit Rate +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Genji Tsutsu-hakama of Aiming Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Aiming
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 ARCBRDMCH
DNC
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Direct Hit Rate +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Genji Tsutsu-hakama of Fending Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Fending
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 GLAMRDPLD
WARDRKGNB
Req. Level 70
Defense 1063
Magic Defense 1063
Strength +280 
Vitality +296 
Tenacity +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Genji Tsutsu-hakama of Healing Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Healing
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 CNJWHMSCH
AST
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Mind +280 
Vitality +266 
Critical Hit +253 
Piety +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Genji Tsutsu-hakama of Maiming Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Maiming
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 LNCDRG
Req. Level 70
Defense 744
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Skill Speed +253 
Direct Hit Rate +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Genji Tsutsu-hakama of Scouting Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Scouting
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 ROGNIN
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Determination +253 
Critical Hit +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Genji Tsutsu-hakama of Striking Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Striking
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 PGLMNKSAM
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Direct Hit Rate +253 
Critical Hit +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Gunner's Trousers +1 Icon.png  Gunner's Trousers +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 MCH
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Determination +253 
Critical Hit +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Kage-kakushi Hakama +1 Icon.png  Kage-kakushi Hakama +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 NIN
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Skill Speed +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Onishi Momohiki Icon.png  Onishi Momohiki
Tools icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 Disciples of the Hand
Req. Level 70
Defense 383 HQ Icon2.png 425
Magic Defense 670 HQ Icon2.png 744
Control +128  HQ Icon2.png +145
Craftsmanship +19  HQ Icon2.png +22
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Constellation Gaskins +1 Icon.png  Constellation Gaskins +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 AST
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Mind +280 
Vitality +266 
Determination +253 
Piety +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Orator's Bottoms +1 Icon.png  Orator's Bottoms +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 SCH
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Mind +280 
Vitality +266 
Determination +253 
Piety +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Ornate Onishi Momohiki Icon.png  Ornate Onishi Momohiki
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 Disciples of the Hand
Req. Level 70
Defense 383 HQ Icon2.png 425
Magic Defense 670 HQ Icon2.png 744
Control +128  HQ Icon2.png +145
Craftsmanship +19  HQ Icon2.png +22
Materia-slot.pngMateria-slot.pngMateria-slot.pngMateria-slot.pngMateria-slot.png


 Ornate Yamashi Momohiki Icon.png  Ornate Yamashi Momohiki
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 Disciples of the Land
Req. Level 70
Defense 383 HQ Icon2.png 425
Magic Defense 670 HQ Icon2.png 744
Gathering +124  HQ Icon2.png +140
Perception +12  HQ Icon2.png +14
GP +5  HQ Icon2.png +6
Vitality +23  HQ Icon2.png +27
Materia-slot.pngMateria-slot.pngMateria-slot.pngMateria-slot.pngMateria-slot.png


 Pacifist's Gaskins +1 Icon.png  Pacifist's Gaskins +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 MNK
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Direct Hit Rate +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Seventh Heaven Bottoms +1 Icon.png  Seventh Heaven Bottoms +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 WHM
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Mind +280 
Vitality +266 
Determination +253 
Piety +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Seventh Hell Breeches +1 Icon.png  Seventh Hell Breeches +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 BLM
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Intelligence +280 
Vitality +266 
Direct Hit Rate +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Storyteller's Bottoms +1 Icon.png  Storyteller's Bottoms +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 BRD
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Determination +253 
Critical Hit +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Trueblood Brais +1 Icon.png  Trueblood Brais +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 DRG
Req. Level 70
Defense 744
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Skill Speed +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Duelist's Breeches +1 Icon.png  Duelist's Breeches +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 RDM
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Intelligence +280 
Vitality +266 
Direct Hit Rate +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Genji Tsutsu-hakama of Casting Icon.png  Genji Tsutsu-hakama of Casting
Gold chest icon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 THMACNBLM
SMNRDMBLU
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Intelligence +280 
Vitality +266 
Spell Speed +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Yamashi Momohiki Icon.png  Yamashi Momohiki
Tools icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 Disciples of the Land
Req. Level 70
Defense 383 HQ Icon2.png 425
Magic Defense 670 HQ Icon2.png 744
Gathering +124  HQ Icon2.png +140
Perception +12  HQ Icon2.png +14
GP +5  HQ Icon2.png +6
Vitality +23  HQ Icon2.png +27
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Augmented Lost Allagan Breeches of Striking Icon.png  Augmented Lost Allagan Breeches of Striking
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 PGLMNKSAM
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Determination +253 
Skill Speed +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Augmented Lost Allagan Pantaloons of Scouting Icon.png  Augmented Lost Allagan Pantaloons of Scouting
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 ROGNIN
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Direct Hit Rate +253 
Skill Speed +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Augmented Lost Allagan Pantaloons of Maiming Icon.png  Augmented Lost Allagan Pantaloons of Maiming
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 LNCDRG
Req. Level 70
Defense 744
Magic Defense 585
Strength +280 
Vitality +296 
Determination +253 
Direct Hit Rate +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Augmented Lost Allagan Pantaloons of Healing Icon.png  Augmented Lost Allagan Pantaloons of Healing
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 CNJWHMSCH
AST
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Mind +280 
Vitality +266 
Piety +253 
Spell Speed +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Augmented Lost Allagan Pantaloons of Casting Icon.png  Augmented Lost Allagan Pantaloons of Casting
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 THMACNBLM
SMNRDMBLU
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Intelligence +280 
Vitality +266 
Direct Hit Rate +253 
Spell Speed +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Brutal Breeches +1 Icon.png  Brutal Breeches +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 WAR
Req. Level 70
Defense 1063
Magic Defense 1063
Strength +280 
Vitality +296 
Skill Speed +253 
Tenacity +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Channeler's Halfslops +1 Icon.png  Channeler's Halfslops +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 SMN
Req. Level 70
Defense 425
Magic Defense 744
Intelligence +280 
Vitality +266 
Direct Hit Rate +253 
Determination +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Augmented Lost Allagan Breeches of Aiming Icon.png  Augmented Lost Allagan Breeches of Aiming
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 ARCBRDMCH
DNC
Req. Level 70
Defense 585
Magic Defense 585
Dexterity +280 
Vitality +296 
Determination +253 
Critical Hit +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Chivalrous Cuisses +1 Icon.png  Chivalrous Cuisses +1
Map75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 PLD
Req. Level 70
Defense 1063
Magic Defense 1063
Strength +280 
Vitality +296 
Skill Speed +253 
Tenacity +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Augmented Lost Allagan Trousers of Fending Icon.png  Augmented Lost Allagan Trousers of Fending
Seasonalachievementicon.pngMap75 Icon.png
 &0000000000000340000000340&000000000000007000000070 GLAMRDPLD
WARDRKGNB
Req. Level 70
Defense 1063
Magic Defense 1063
Strength +280 
Vitality +296 
Critical Hit +253 
Skill Speed +177 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Orator's Bottoms +2 Icon.png  Orator's Bottoms +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 SCH
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Mind +286 
Vitality +274 
Determination +260 
Piety +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Seventh Hell Breeches +2 Icon.png  Seventh Hell Breeches +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 BLM
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Intelligence +286 
Vitality +274 
Direct Hit Rate +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Storyteller's Bottoms +2 Icon.png  Storyteller's Bottoms +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 BRD
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Dexterity +286 
Vitality +305 
Determination +260 
Critical Hit +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Seventh Heaven Bottoms +2 Icon.png  Seventh Heaven Bottoms +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 WHM
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Mind +286 
Vitality +274 
Determination +260 
Piety +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Pacifist's Gaskins +2 Icon.png  Pacifist's Gaskins +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 MNK
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Strength +286 
Vitality +305 
Direct Hit Rate +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Trueblood Brais +2 Icon.png  Trueblood Brais +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 DRG
Req. Level 70
Defense 753
Magic Defense 592
Strength +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Chivalrous Cuisses +2 Icon.png  Chivalrous Cuisses +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 PLD
Req. Level 70
Defense 1076
Magic Defense 1076
Strength +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Tenacity +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Bonewicca Protector's Trousers Icon.png  Bonewicca Protector's Trousers
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 GLAMRDPLD
WARDRKGNB
Req. Level 70
Defense 1076
Magic Defense 1076
Strength +286 
Vitality +305 
Tenacity +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Bonewicca Shadow's Trousers Icon.png  Bonewicca Shadow's Trousers
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 ROGNIN
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Dexterity +286 
Vitality +305 
Direct Hit Rate +260 
Critical Hit +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Constellation Gaskins +2 Icon.png  Constellation Gaskins +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 AST
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Mind +286 
Vitality +274 
Determination +260 
Piety +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Bonewicca Skinner's Trousers Icon.png  Bonewicca Skinner's Trousers
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 LNCDRG
Req. Level 70
Defense 753
Magic Defense 592
Strength +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Critical Hit +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Kage-kakushi Hakama +2 Icon.png  Kage-kakushi Hakama +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 NIN
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Dexterity +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Bonewicca Soother's Trousers Icon.png  Bonewicca Soother's Trousers
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 CNJWHMSCH
AST
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Mind +286 
Vitality +274 
Determination +260 
Critical Hit +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Gunner's Trousers +2 Icon.png  Gunner's Trousers +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 MCH
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Dexterity +286 
Vitality +305 
Determination +260 
Critical Hit +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Bonewicca Tracker's Trousers Icon.png  Bonewicca Tracker's Trousers
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 ARCBRDMCH
DNC
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Dexterity +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Direct Hit Rate +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Bonewicca Whisperer's Sarouel Icon.png  Bonewicca Whisperer's Sarouel
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 THMACNBLM
SMNRDMBLU
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Intelligence +286 
Vitality +274 
Critical Hit +260 
Spell Speed +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Bonewicca Wildling's Sarouel Icon.png  Bonewicca Wildling's Sarouel
Gold chest icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 PGLMNKSAM
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Strength +286 
Vitality +305 
Determination +260 
Critical Hit +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png


 Brutal Breeches +2 Icon.png  Brutal Breeches +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 WAR
Req. Level 70
Defense 1076
Magic Defense 1076
Strength +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Tenacity +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Abyss Flanchard +2 Icon.png  Abyss Flanchard +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 DRK
Req. Level 70
Defense 1076
Magic Defense 1076
Strength +286 
Vitality +305 
Skill Speed +260 
Tenacity +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Channeler's Halfslops +2 Icon.png  Channeler's Halfslops +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 SMN
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Intelligence +286 
Vitality +274 
Direct Hit Rate +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Duelist's Breeches +2 Icon.png  Duelist's Breeches +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 RDM
Req. Level 70
Defense 431
Magic Defense 753
Intelligence +286 
Vitality +274 
Direct Hit Rate +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Myochin Hakama +2 Icon.png  Myochin Hakama +2
Map75 Icon.png
 &0000000000000345000000345&000000000000007000000070 SAM
Req. Level 70
Defense 592
Magic Defense 592
Strength +286 
Vitality +305 
Direct Hit Rate +260 
Determination +182 
Materia-slot.pngMateria-slot.png
Eureka gear.


 Legs: iLevel 330-339 Legs: iLevel 350-359 

Pages in category "Legs/iLevel 340-349"

The following 55 pages are in this category, out of 55 total.