Satisfaction Guaranteed: Kai-Shirr IV

025507.pngSatisfaction Guaranteed: Kai-Shirr IV
Achievement
Achieve a satisfaction level of 4 with Kai-Shirr.
5 Achievement Points