The Fire-bird Down Below/NPCs

Bunchin in The Ruby Sea (x:27.9, y:16.5)
   Click to view Map
Genbu in Reisen Temple (x:6.1, y:6.1)
   Click to view Map
Byakko in Reisen Temple (x:5.1, y:6.2)
   Click to view Map
Suzaku in Reisen Temple (x:6.4, y:6.5)
   Click to view Map
Furi in Reisen Temple (x:6.1, y:6.9)
   Click to view Map
Furi in The Ruby Sea (x:27.1, y:38.5)
   Click to view Map
Suzaku in Reisen Temple (x:6.1, y:6.1)
   Click to view Map
Byakko in Reisen Temple (x:6.1, y:6)
   Click to view Map
Soroban in Reisen Temple (x:6.2, y:6.1)
   Click to view Map
Sidequest4 Icon.png 
Bunchin in The Ruby Sea (x:27.9, y:16.5)
   Click to view Map